FA:n Kauppi: Kansainvälinen yhteisö osoittaa voimansa kovilla Venäjä-pakotteilla

  • Venäjän häikäilemättömät sotatoimet kylvävät tuhoa ja aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja viattomia kuolonuhreja Ukrainassa.
  • Suomalainen finanssiala on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja osoittanut solidaarisuutta eri tukimuodoin ukrainalaisille heidän syvässä hädässään.

Finanssiala ry päivittää verkkosivuilleen vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, joita vallitseva tilanne herättää pankki-, vakuutus-, maksamis- ja työeläkeasioista. Vastaamme myös yleisesti finanssimarkkinoita koskeviin kysymyksiin. Linkki uutisen lopussa.

”Kansainvälisen yhteisön asettamat tiukat pakotteet Venäjää kohtaan ovat vahva osoitus EU:n ja Yhdysvaltain tiiviistä yhteisestä rintamasta. Tälle kovalle pakotepolitikalle annamme täyden tukemme”, Finanssiala ry (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi korostaa.

Venäläisten pankkien sulkeminen SWIFT-maksujärjestelmän ulkopuolelle lopettaa kaikki niiden järjestelmän kautta tapahtuvat kansainväliset maksut Venäjälle ja Venäjältä. Pakotteiden välilliset vaikutukset Venäjän talouteen arvioidaan erittäin merkittäviksi.  FA seuraa aktiivisesti pakotteiden vaikutuksia suomalaiseen finanssialaan ja päivittää verkkosivuilleen tuoreimmat tiedot.

”SWIFT-pakotteet eivät ulotu Venäjään liittymättömään maksuliikenteeseen – kuten päivittäisasiointiin Suomessa. Finanssipakotteiden kokonaisuus on kuitenkin mutkikas ja SWIFT-pakotteet ovat vain yksi osa sitä. On huomioitava, että eri maksujen on SWIFT-rajoitusten ohella läpäistävä myös muut pakotevaatimukset, sillä pakotteet vaikuttavat myös joihinkin tuotteisiin ja palveluihin. Niihin kohdistuvia maksuja ei  saa välittää. Maksujen välitys voi joissain tapauksissa hidastua, kun pankit joutuvat selvittämään tuotteisiin ja palveluihin liittyviä omistusketjuja”, Kauppi korostaa.

Kyberuhkiin varaudutaan – finanssiala kyberkypsyydessä toimialojen parhaimmistoa HVK:n selvityksen mukaan

Suomalaiset ja eurooppalaiset viranomaiset sekä yksityiset kyberturvallisuusalan toimijat ovat arvioineet, että sotatilan myötä kyberuhat lisääntyvät. Todennäköisin kyberuhka on pankin tai sen kriittisen palveluntuottajan verkkosivuihin kohdistettu palvelunestohyökkäys.

”Suomaiset pankit ja vakuutusyhtiöt ovat varautuneet kyberuhkiin hyvin. Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2020 tekemässä kartoituksessa finanssiala on kyberkypsyydessä toimialojen parhaimmistoa. Erilaisiin uhkiin varautumista harjoitellaan säännöllisesti”, Kauppi toteaa.

Viime syksynä järjestetyssä finanssialan toimintaharjoituksessa (FATO) testattiin, kuinka rahoitusalan ja viranomaisten yhteistyö sujuu erilaisissa kriisitilanteissa. Päähavainto oli, että pankit ja viranomaiset ovat kehittäneet ja parantaneet varautumistaan erilaisiin uhkiin. Parhaillaan finanssiala on mukana helmikuussa alkaneessa TIETO22-harjoituksessa, jossa harjoitellaan kyberuhkiin varautumista laajasti muiden toimialojen sekä viranomaisten kanssa.

”Useimmiten maksamiseen liittyvät häiriöt ovat Suomessa harvinaisia, tilapäisiä ja kauppa- tai pankkikohtaisia. Niistä selviää yleisimmin sillä, että pitää mukana erilaisia maksuvälineitä, Kauppi neuvoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan