Mitä pitää vakuuttaa itse, mistä huolehtii yhteiskunta? – Finanssiala tarjosi maksutonta vakuutusoppia tuhansille nuorille

OPPIA 3300 NUORELLE

 

Vakuutustyöpajat ovat parhaimmillaan silloin, kun ohjaaja pääsee luokkaan kasvokkain nuorten kanssa. Työpajaohjaajat asuvat eri puolilla Suomea. Pajoja pidettiin myös etänä. Kuva: Nuorten Akatemia
  • Yläkouluihin ja toiselle asteelle suunnatut vakuutustyöpajat lisäävät nuorten tietämystä yksityisistä ja julkisista vakuutuksista.
  • Olennainen kysymys: Millaisten asioiden varalta meidät on Suomessa vakuutettu ilman, että asiaa tarvitsee itse hoitaa, ja mitkä vakuutukset taas on nimenomaan osattava hoitaa itse?
  • Finanssiala on kustantanut maksuttomia vakuutustyöpajoja oppilaitoksiin vuodesta 2019 ja tarjonnut vakuutusoppia kaikkiaan 3300 nuorelle. Pajojen sisältöä ovat olleet laatimassa myös Kela ja FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.
  • Työpajoja ovat vetäneet Nuorten Akatemian kouluttamat nuoret työpajaohjaajat.

Kuluneen lukuvuoden aikana Finanssiala ry on rahoittanut noin 50 vakuutustyöpajaa eri puolilla Suomea. Pajat tavoittivat noin tuhat nuorta. Lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja yläkouluissa pidettyjä maksuttomia 90 minuutin mittaisia toiminnallisia pajoja on kiitelty kovasti. Korona toi vuonna 2019 alkaneiden vakuutustyöpajojen pitoon katkoksen, mutta tänä vuonna pajoja päästiin jälleen pitämään normaalisti.

”Kun on valmistumassa ammattiin ja edessä on oma itsenäinen elämä, on siihen hyvä saada joku muukin kertomaan mitä itsenäisessä elämässä pitää ottaa huomioon”, kertoo vakuutustyöpajoja omille oppilailleen tilannut Nanna Pajarinen. Pajarinen on yhteiskunnallisten aineiden opettaja Espoon Leppävaaran Omniassa. Hän tilasi Nuorten Akatemiasta vakuutustyöpajoja pitävän kouluvierailijan kahdelle ryhmälle, jossa oli eri opiskelijoita eri aloilta – muun muassa talotekniikan, konetuotanto-, sekä tieto- ja viestintäalan opiskelijoita.

”Opiskelijoiden kanssa voi olla hankala lähteä koulusta pois vierailukäynnille, mutta kun joku tulee käymään luokassa, tuo se uuden tuulahduksen!”, Pajarinen kertoo. Vakuutustyöpajoissa idea on, että Nuorten Akatemian ja Finanssiala ry:n kouluttama nuori työpajaohjaaja tulee oppilaitokseen vetämään maksuttoman 90 minuutin oppitunnin julkisen ja yksityisen vakuuttamisen eroista.

“Mukavia tehtäviä, joista oppi paljon. Käsittelee myös tärkeää aihetta, josta minun mielestäni ei puhuta tarpeeksi koulussa.”

Palaute vakuutustyöpajaan osallistujalta

Toiminnallisia harjoituksia vakuuttamisesta – vain murto-osalla suomalaisista riittävä henkivakuutusturva

Vakuutustyöpajat sisältävät monenlaisia tehtäviä ja harjoituksia vakuutusten maailmasta. Erityisen suosittuja nuorten keskuudessa ovat olleet vakuutustarinat, joissa kuvataan jokin ikävä tapaturma tai muu sattumus – kuten vesivahinko, hirvikolari tai vaikkapa sukeltajantauti ulkomaanmatkalla – ja pohditaan, millaisia kustannuksia tapahtumasta aiheutuu. Mitä vakuutus korvaa ja millainen vakuutus on oltava, jotta ei jää pulaan?

”Suomessa on erinomainen sosiaaliturva ja kansalainen on vakuutettu monen ikävän asian varalta. On kuitenkin asioita, joiden varalta jokaisen kansalaisen on osattava itse varautua sopivin vakuutuksin. Kotivakuutus omaan kotiin muuttaessa ja matkavakuutus ulkomaille lähtiessä ovat tästä hyviä esimerkkejä – nuorten elämää koskettaa myös pakollinen liikennevakuutus, joka on ymmärrettävä hankkia mopoon tai autoon”, vakuutustyöpajoista Finanssiala ry:ssä vastaava kehityspäällikkö Jussi Karhunen toteaa.

Pajoissa käytiin myös läpi sitä, miten vakuutustarve muuttuu elämäntilanteen myötä. Esimerkiksi perheellisille ihmisille henkivakuutus on olennainen vakuutus. Jos huoltaja menehtyy, tuo henkivakuutus taloudellista turvaa mahdollisesti jälkeen jääville lapsille tai leskelle. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkaisi toukokuun alussa Finanssiala ry:n rahoittaman tutkimuksen, jonka mukaan vain murto-osalla suomalaisista perheistä on elintason säilyttävä henkivakuutus huoltajan kuoleman varalle. Riskihenkivakuutus on vain joka kymmenennellä suomalaisella.

Kaikki vakuutustyöpajojen materiaalit ovat verkossa vapaasti saatavilla.

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Millaista työpajoissa on? Videolla työpajaohjaaja ja työpajan tilannut opettaja kertovat kokemuksistaan - samoin kuin oppilaat.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan