”Sota Ukrainassa ei ole mikään syy jarruttaa vihreää siirtymää”

Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ovat yhtä mieltä siitä, että ympäristötoimia tulee kiihdyttää. Kuvat: Sitra / Miikka Pirinen ja Sirpa Pietikäisen kotisivut
  • Venäjän aloittama hyökkäyssota ei ole syy jarruttaa vihreää siirtymää, painottaa Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen.
  • Vakuutusala on riskinhallitsijana ja suurena sijoittajana merkittävässä roolissa vihreän siirtymän toteutumisessa.
  • Rahoittajien on vaadittava rahoitettavien yritysten ympäristöasioista yhtä kattavaa raportointia kuin taloudellisesta tilasta, vaatii europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.
  • Tynkkynen ja Pietikäinen puhuivat Vakuuttava työ 2030 -jatkohankkeen webinaarissa Vihreästä siirtymästä twistiä vakuutusalalle.

Vakuuttava työ 2030 -jatkohankkeen tavoitteena on luoda yhteistä kuvaa ja käydä vuoropuhelua työn tulevaisuudesta. Keskustelua käydään esimerkiksi siitä, mihin ollaan menossa, minkälaista työtä tullaan tekemään ja mitä muutos edellyttää yrityksiltä sekä niiden henkilöstöltä. Tavoitteena on myös edistää hyviä käytäntöjä alalla ja vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Mukana ovat Ammattiliitto Pro, Palvelualojen työnantajat Palta, Finanssiala ja alan yritykset. Hanke on osa valtiovallan rahoittamaa TYÖ2030 -kehittämisohjelmaa.

Kun Venäjä helmikuussa vyöryi aseineen ja panssarivaunuineen Ukrainaan, alkoivat monet poliittiset keskustelijat jarrutella vihreää siirtymää. Kun kriisi Euroopassa aiheuttaa kustannuksia, pitäisikö ilmasto- ja muista kestävyystoimista vastaavasti tinkiä? Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen tyrmää tällaisen ajattelun lyhytnäköisenä.

”Sota ei ole syy jarruttaa vihreää siirtymää vaan nimenomaan kiihdyttää sitä. Jotkin jäsenmaat ovat tukalassa tilanteessa rientäneet EU:n ulkopuolisten maiden puheille tarjoutumaan ostamaan, jos maat lisäävät fossiilituotantoa. Tässä mennään osittain väärään suuntaan – ilmastokriisin kannalta fossiilituotantoa pitäisi vähentää. Onneksi komission tasolla ei näytä, että kunnianhimo vihreään siirtymään olisi hyytynyt sodan oloissa” Tynkkynen toteaa.

Tynkkynen puhui Vakuuttava työ 2030 -jatkohankkeen webinaarissa Vihreästä siirtymästä twistiä vakuutusalalle. Tilaisuuden toinen puhuja oli europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, joka allekirjoittaa Tynkkysen sanat.

”On itsetuhoista ajatella, että ilmastotoimia pitäisi laittaa sodan takia hyllylle. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusituvan energian nopea lisääminen auttavat selviämään myös akuuteista kriiseistä”, Pietikäinen muistuttaa.

Rahaa on mutta väärissä paikoissa

Pietikäinen korostaa rahoituksen merkitystä vihreässä siirtymässä. Rahaa kyllä on, mutta se pitäisi saada kanavoitua oikeisiin kohteisiin.

”Globaaleilla markkinoilla on tällä hetkellä 30 triljoonaa (miljardia miljardia) dollaria kestämättömissä kohteissa. Paitsi että summa tukee tuhoavaa toimintaa, se on myös riski sijoituksille. Miten tämä summa voitaisiin siirtää kestävään päähän? Siihen tarvitaan tietoa ja investoijien aktiivisuutta. Tavoite on, että merkittävän haitan kohteita ei enää jatkossa olisi ja niihin tulisi myös korotettu riski.”

Pietikäinen kannustaa yritysten yhtenäisten ja vertailukelpoisten kestävyysmittareiden kehittämiseen. Yritysten kestävyyslukujen pitää Pietikäisen mukaan olla vakuutuksen tai rahoituksen tarjoajalle yhtä hyvin selvillä kuin talouslukujen

”Jokaisen yrityksen ylimmällä johdolla pitää olla talouslukutaidon lisäksi riittävä ekologinen osaaminen. Vähän kuin toimitusjohtaja ei osaisi sanoa, onko yritys tappiolla vai ei – en tiedä ei ole vastaus ympäristökysymyksiinkään. Jos ei tiedä tai ymmärrä riittävästi, ei pitäisi tällaisissa tehtävissä olla.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja