Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu tulevaisuuden työelämästä jatkuu FinanssiTYÖ2030-hankkeessa 

  • Vuonna 2020 käynnistetty FinanssiTYÖ2030 -kehittämishanke jatkuu.
  • Hankkeeseen on saatu rahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta.
  • Hankkeessa vahvistetaan rahoitusalan yritysten ja henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan.
  • Mukana ovat Finanssiala ry, rahoitusalan työmarkkinaosapuolet Palvelualojen työnantajat Palta ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry.

Rahoitusalan työnantaja- ja työntekijäliitot ovat tehneet jo monta vuotta yhteistyötä liittyen alan tulevaisuuden näkymiin sekä alan yritysten ja niiden henkilöstön hyvinvointiin. Yhteistyö käynnistyi Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeella (HyFi-hanke), josta sovittiin vuoden 2013 työehtosopimusneuvotteluissa. Tätä seuranneilla työmarkkinakierroksilla alan työmarkkinaosapuolet sopivat, että alan hyvinvointia koskevaa vuoropuhelua jatketaan työryhmissä. 

Nyt käynnistettävä jatkohanke on luontevaa jatkoa jo tehdyille yhteisille toimille sekä vuonna 2020 käynnistetylle FinanssiTYÖ2030 -kehittämishankkeelle. Hankkeessa vahvistetaan rahoitusalan yritysten ja henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan. Hankkeeseen on saatu rahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta. Hankkeessa ovat mukana Finanssiala ry, rahoitusalan työmarkkinaosapuolet Palvelualojen työnantajat Palta ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry. 

Jatkohankkeessa tarkastellaan yhdessä alan toimijoiden kesken yrityksistä koottuja käytäntöjä ja työstetään sekä jalostetaan niistä alalle laajemmin hyödynnettävissä olevia uudenlaisia toimintatapoja. Yhteinen osaamistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen ovat merkittävä osa hanketta. Hankkeen tavoitteena on jatkaa vuoropuhelua osallistamalla yrityksiä ja henkilöstöä seuraavista teemoista:  

  • Monimuotoinen työyhteisö 
  • Monipaikkainen työ ja työn uudet muodot 
  • Työhyvinvointi 
  • Teknologian kehitys ja digitalisaatio 

Teemoja käsitellään syksyn 2022 aikana mm. webinaareissa, seminaareissa ja podcasteissa. Osana jatkohanketta toistetaan soveltuvin osin ja täydennetään tarvittavin teemoin hankkeessa aiemmin toteutettu kyselytutkimus yritysten johdolle, esihenkilöille ja henkilöstölle.  

-Työelämä ja sen käytännöt rahoitusalalla muuttuvat jatkuvasti, joten on tärkeää tunnistaa, mitä monipaikkainen työ vaatii henkilöstöltä, miten se vaikuttaa osaamiseen, hyvinvointiin ja työyhteisön resilienssiin. FinanssiTYÖ2030-hanke vahvistaa vuoropuhelun työmarkkinaosapuolten kesken, joten on erittäin hienoa, että saamme mahdollisuuden jatkaa työtä hankkeen parissa myös syksyllä 2022, toteaa hankkeen projektipäällikkö, Finanssialan kehitysjohtaja Katja Repo.  

Lisätiedot  

Finanssiala
Katja Repo, p. 050-4014663  
Palta  
Anu Sajavaara, p. 040-7050939  
Pro  
Liisa Halme, p. 050-4245301 
YTN  
Riikka Sipilä, p.  0400-458226 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja