Venäläispankkeja irrotetaan SWIFT-verkosta – vaikutukset Venäjän talouteen arvioidaan merkittäviksi

SWIFT-pakotteiden myötä kohdepankki irrotetaan SWIFT-verkosta, jolloin maksumääräysten lähetys ja vastaanotto estyy. Kuva: Sergei Elagin / Shutterstock
  • Venäläisiä pankkeja koskevat SWIFT-pakotteet ovat astuneet voimaan.
  • SWIFT-pakotteiden myötä kohdepankki irrotetaan SWIFT-verkosta, jolloin maksumääräysten lähetys ja vastaanotto estyy.
  • SWIFT-pakotteet tulevat estämään myös maksut, jotka muuten olisivat pakotteiden puolesta mahdollisia.
  • Pakotteet hyväksyttiin 2.3. ja ne astuvat voimaan 12.3.

Venäläisiä pankkeja koskevat SWIFT-pakotteet ovat astuneet voimaan. SWIFT-pakotteiden myötä kohdepankki irrotetaan SWIFT-verkosta, jolloin maksumääräysten lähetys ja vastaanotto estyy. SWIFT-pakotteet tulevat estämään myös maksut, jotka muuten olisivat pakotteiden puolesta mahdollisia. Pakotteet hyväksyttiin 2.3. ja ne astuvat voimaan 12.3.

”Vaikutukset Venäjän talouteen arvioidaan merkittäviksi, vaikka sulku koskee tässä vaiheessa vain osaa pankeista. Iranin kohdalla vuonna 2012 asetettu koko pankkisektorin SWIFT-sulku leikkasi noin puolet öljytuloista ja kolmanneksen viennistä”, Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna kertoo.

SWIFT-pakotteet eivät vaikuta Venäjään liittymättömään maksuliikenteeseen – kuten päivittäisasiointiin Suomessa –, mutta Venäjän suuntaan asioiville yksityishenkilöille ja yrityksille vaikutukset alkavat näkyvä pian.

EU:n asettamien pakotteiden piiriin kuuluvat tässä vaiheessa VTB Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank ja VEB.RF. Sen sijaan öljyn ja maakaasun kaupan kannalta keskeiset Sberbank ja Gazprombank jätettiin tässä vaiheessa SWIFT-pakotteiden ulkopuolelle.

SWIFT-pakotteiden lisäksi Venäjälle on asetettu erilaisia sektori-, henkilö- ja aluekohtaisia pakotteita. Myös nämä vaikuttavat maksuliikenteeseen Venäjälle ja Venäjältä. Jos maksulla on liittymä pakotteissa nimettyihin tuotteisiin, palveluihin, henkilöihin tai alueisiin, maksutoimeksiantoa ei voida toteuttaa.

SWIFT-pakotteilla ei ole välitöntä vaikutusta Venäjän sisäisiin maksuihin, mutta Venäjän maksuliikkeen yleinen hidastuminen on mahdollista. Myös Suomessa jotkut maksut voivat hidastua.

”Vaikka pankki ei olisi suoraan sulun piirissä, maksu voi estyä tai hidastua muiden pakotevaatimusten takia. Esimerkiksi henkilöpakotteiden laajennusten vuoksi yritysten taustaselvitykset tulevat vaatimaan aikaa”, Linna kertaa ja jatkaa:

”Asiakkaiden ja pankkien hyvä yhteistyö on nyt erityisen tarpeellista. Asiakas on ensisijainen tiedonlähde siihen, kenen kanssa tehdään kauppaa ja mistä kussakin maksumääräyksessä on kyse. Siksi suomalaisten asiakkaiden kannattaa puhaltaa pankkien kanssa yhteen hiileen. Pankit myös pystyvät vastaamaan parhaiten asiakkaidensa kysymyksiin. Kannattaa käydä oman pankin kanssa avointa keskustelua omasta tilanteesta.”

Myös Yhdysvaltojen pakotteet vaikuttavat suomalaiseen maksamiseen.

”Vaikka Yhdysvaltojen pakotteilla ei ole suoraa lainsäädännöllistä pohjaa Suomessa, on käytännössä olemassa riski sille, että Yhdysvaltojen estämiä maksuja välittäessään suomalainenkin pankki voisi joutua Yhdysvaltojen kieltolistalle. Näin ollen pankit tulevat olemaan erityisen huolellisia sellaisten maksujen välittämisessä, jotka mahdollisesti kuuluisivat pakotteiden piiriin”, Linna sanoo.

”SWIFT-sulun jälkeen maksumääräyksiä voitaisiin periaatteessa välittää vaikkapa sähköpostilla tai faksilla. Näiden vaihtoehtojen osalta pankin on kuitenkin välittömien pakoteriskien ohella huolellisesti arvioitava, täyttäisivätkö ne pankkia sitovat salassapito-, turvallisuus- ja muut lakisääteiset vaatimukset. Oma arvioni on, että pankit tulevat olemaan erittäin varovaisia vaihtoehtoisten kanavien hyödyntämisessä.”

Virtuaalivaluutoilla tehtyjen transaktioiden määrä Venäjällä kasvoi rajusti EU:n ja USA:n uusien pakotteiden myötä, mutta tällä hetkellä arvio on, ettei SWIFT- tai muidenkaan pakotteiden laajamittainen kiertäminen niiden avulla olisi mahdollista.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan