Suomalaisten usko hyvinvointivaltioon koetuksella – palvelulupausta selkeytettävä

Kansalaisten on saatava tietää, millaisiin sote-palveluihin meillä on varaa. Kuka kantaa vastuun eri tilanteissa, kun tarvitsemme apua?

Kansalaiset uskovat, että jatkossa oman elämän vastoinkäymisiin täytyy itse varautua enemmän. Asia ilmenee Helsingin Sanomien joulukuussa 2022 tekemästä kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta uskoo, että nykyisenkaltaiseen hyvinvointivaltioon ei ole enää tulevaisuudessa varaa ja palveluita joudutaan karsimaan.

Mikä osa hoivasta pitäisi olla kansalaisen omalla vastuulla? Vastuun rajat tulisi määritellä tarkemmin. Näin katsovat myös poliittiset päättäjät: he antavat vahvan tukensa sille, että julkinen palvelulupaus pitäisi määritellä tarkemmin. 82 prosenttia oli sitä mieltä Finanssiala ry:n teettämässä kyselytutkimuksessa, jonka toteutti Aula Research Oy.

Palvelulupaus kertoo sen, millaisiin verovaroin kustannettaviin julkisiin terveys- ja hyvinvointipalveluihin kansalaisilla on oikeus ja mikä on kansalaisen omalla vastuulla. Jo avoimuudenkin nimissä kansalaisten tulisi saada tietää, mistä vastaa yhteiskunta ja mikä on omalla vastuulla.

Se auttaa myös pitämään niin itsestä kuin lähimmäisestä huolta: on tiedettävä missä on julkisen järjestelmän ja verovaroilla kustannetun vastuun rajat. Oma varautuminen tulee vasta silloin mahdolliseksi, kun se ei kohdistu alati muuttuviin ja epämääräisiin lupauksiin – tai johda epämääräisyytensä vuoksi päällekkäisiin varautumisiin. Ymmärrettävästi kaikille ei ole mahdollista omaan varautumiseen: palvelulupaus mahdollistaa myös heistä huolehtimisen.

Verorahoin kustannettavat julkiset terveys- ja hyvinvointipalvelut siirtyivät vuoden 2023 alusta uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Nyt päättäjien määriteltävä tarkemmin määriteltyä palvelulupaus mistä osasta palveluita vastaa yhteiskunta, ja mikä on kansalaisen omalla vastuulla. Kestävä hyvinvointiyhteiskunta rakentuu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan